Het bestuur


Van links naar rechts:

 

Paul Vanneylen : Voorzitter

Lode Verhulst : Wijnmeester

Tom Gilles : Penningmeester en Secretariaat (administratie proefavonden en activiteiten)

Harry Gielen : Secretariaat (Ledenadministratie, communicatie en website)